Thứ sáu, 27 tháng 11 năm 2020

Học bổng AES!

Kết thúc khóa học của các bạn lớp Primary_4A với những phần quà nho nhỏ, cùng với những suất học bổng giành cho các con đạt thành tích cao và luôn cố gắng trong học tập. Chúc các con sẽ luôn cùng nhau cố gắng và đạt thành tích cao hơn nữa trong những khóa học tiếp theo. Các Thầy, các Cô Trung Tâm AES sẽ luôn đồng hành cùng các con trên con đường chinh phục ngôn ngữ thứ 2 này!

Ngày đăng: 25/04/2019