Thứ bảy, 16 tháng 1 năm 2021

Lịch khai giảng các lớp tại trung tâm AES

Trung tâm liên tục tuyển sinh và khai giảng các lớp cho các con có nhu tại địa điểm chính và 2 chi nhánh của Trung tâm


Lịch khai giảng tháng 2+3:


Lớp

(Năm sinh)

Ngày khai giảng

Lịch học

Học phí khóa học (3 tháng)

Địa điểm học

TA1

2014-2013

Thứ 3

12/2/2019

Thứ 3: 17h30’-19h05’

Thứ 5: 17h30’-19h05’

 

 

Xóm 4- Thôn 4 Song Phương- Hoài Đức

TA2

2012-2011

Thứ 4

13/2/2019

Thứ 4: 17h30’-19h05’

Thứ 6: 17h30’-19h05’

 

Xóm 4- Thôn 4 Song Phương- Hoài Đức

TA3

2010-2009

Thứ 5

14/2/2019

Thứ 5: 17h30’-19h05’

Thứ 3: 17h30’-19h05’

 

Xóm 4- Thôn 4 Song Phương- Hoài Đức

TA4

2008-2007

Thứ 6

15/2/2019

Thứ 6: 17h30’-19h05’

Thứ 2: 17h30’-19h05’

 

Xóm 4- Thôn 4 Song Phương- Hoài Đức

TA5

2006-2005

Thứ 7

16/2/2019

Thứ 7: 17h30’-19h05’

Thứ 5: 17h30’-19h05’

 

Xóm 4- Thôn 4 Song Phương- Hoài Đức

TA6

2004

Thứ 7

16/2/2019

Thứ 7: 16h00’-18h00’

Thứ 3: 18h00-20h00’

 

Xóm 4- Thôn 4 Song Phương- Hoài Đức