Thứ bảy, 16 tháng 1 năm 2021

Lịch khai giảng

Trung tâm liên tục tuyển sinh và khai giảng các lớp cho các con có nhu tại địa điểm chính và 2 chi nhánh của Trung tâm


Lịch khai giảng tháng 2+3:


Lớp

(Năm sinh)

Ngày khai giảng

Lịch học

Học phí khóa học (3 tháng)

Địa điểm học

TA1

2014-2013

Thứ 3

12/2/2019

Thứ 3: 17h30’-19h05’

Thứ 5: 17h30’-19h05’

 

1 500 000 đ

Xóm 4- Thôn 4 Song Phương- Hoài Đức

TA2

2012-2011

Thứ 4

13/2/2019

Thứ 4: 17h30’-19h05’

Thứ 6: 17h30’-19h05’

1 500 000 đ

Xóm 4- Thôn 4 Song Phương- Hoài Đức

TA3

2010-2009

Thứ 5

14/2/2019

Thứ 5: 17h30’-19h05’

Thứ 3: 17h30’-19h05’

1 500 000 đ

Xóm 4- Thôn 4 Song Phương- Hoài Đức

TA4

2008-2007

Thứ 6

15/2/2019

Thứ 6: 17h30’-19h05’

Thứ 2: 17h30’-19h05’

1 500 000 đ

Xóm 4- Thôn 4 Song Phương- Hoài Đức

TA5

2006-2005

Thứ 7

16/2/2019

Thứ 7: 17h30’-19h05’

Thứ 5: 17h30’-19h05’

1 500 000 đ

Xóm 4- Thôn 4 Song Phương- Hoài Đức

TA6

2004

Thứ 7

16/2/2019

Thứ 7: 16h00’-18h00’

Thứ 3: 18h00-20h00’

1 500 000 đ

Xóm 4- Thôn 4 Song Phương- Hoài Đức

 

Xếp theo: