Thứ bảy, 16 tháng 1 năm 2021

A COW GRAZING

Câu chuyện vui nhộn với cách kể hóm hỉnh sẽ giúp bé học tiếng Anh trẻ em hiệu quả hơn.

Nội dung câu chuyện:

Artist : "That, sir, is a cow grazing"

Visitor : "Where is the grass ?"

Artist : "The cow has eaten it"

Visitor : "But where is the cow ?"

Artist : "You don't suppose she'd be fool enough to stay there after she'd eaten all the grass, do you ?"

 

 

Nội dung tiếng Việt:

Họa sĩ : - Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông.

Khách : - Có thấy cỏ đâu ?

Họa sĩ : - Con bò ăn hết rồi.

Khách : - Thế còn con bò đâu ?

Họa sĩ : - Chứ bộ ông tưởng con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông ?