Chủ nhật, 6 tháng 12 năm 2020

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Ngày đăng: 29-09-2019

AES xin giới thiệu cấu trúc bài thi Cambridge English Starters và một số tài liệu giúp con ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

 

Cambridge English Starters là bài thi đầu tiên trong số ba bài thi của Cambridge English Young Learners, dành cho học sinh bậc tiểu học. Bài thi kéo dài khoảng 45 phút với 3 phần thi:

 

Bài thi

Kĩ năng

Thời gian thi

Số phần thi

Số câu hỏi

YLE Starters

Nghe

Khoảng 20 phút

4

20

Đọc – Viết

20 phút

5

25

Nói

Khoảng 3 – 5 phút

5

---

Tổng thời gian thi: 43 – 45 phút

 I.Bài thi nghe

 

Bài thi nghe được chia thành 4 phần nhỏ, mỗi phần 5 câu hỏi. Được nghe 2 lần ở mỗi phần.

 

  1. Phần 1 (5 câu hỏi)

 

Kĩ năng: Nghe từ và giới từ

 

Yêu cầu đề bài: Nhìn tranh vẽ với các đồ vật cho trước. Thí sinh nghe các cuộc hội thoại và dùng bút vẽ đường nối các đồ vật tới vị trí chúng được miêu tả trong hội thoại.

 

Cấu trúc đề thi Starters

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

 

 

  1. Phần 2 (5 câu hỏi)

 

Kĩ năng: Nghe số và đánh vần

 

Yêu cầu đề bài: Nghe các cuộc hội thoại và trả lời câu hỏi cho trước về tên hoặc số.

 

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

 

 

  1. Phần 3 (5 câu hỏi)

 

Kĩ năng: Nghe thông tin cụ thể (ở thì hiện tại đơn)

 

Yêu cầu đề bài: Nghe các cuộc hội thoại khác nhau. Nhìn tranh vẽ và đánh dấu bức tranh được miêu tả đúng theo đoạn hội thoại vừa nghe.

 

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

 

 

  1. Phần 4 (5 câu hỏi)

 

Kĩ năng: Nghe từ, từ chỉ màu sắc và giới từ

 

Yêu cầu đề bài: Cho 1 bức tranh được cho trước có chứa 7 vật giống nhau (7 cái mũ, 7 quyển sách,...). Nghe đoạn hội thoại, xác định và tô màu từng vật theo đúng màu được miêu tả.

 

Phần Đọc – Viết cũng được chia thành 5 phần, mỗi phần 5 câu hỏi

 

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

 

 

II.Bài thi đọc viết

 

 

  1. Phần1 (5 câu hỏi)

 

Kĩ năng: Đọc những câu ngắn và nhận biết từ vựng

 

Yêu cầu đề bài: Đọc các câu ngắn cho trước miêu tả tranh và đánh dấu tích vào bức tranh được miêu tả đúng, dấu nhân vào tranh được miêu tả sai.

 

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

 

 2. Phần 2 (5 câu hỏi)

 

Kĩ năng: Đọc các câu về tranh và viết câu trả lời (Yes/No)

 

Yêu cầu đề bài: Nhìn tranh vẽ cho trước và đọc các câu miêu tả tranh. Nếu câu tả đúng, viết câu trả lời “Yes”. Nếu câu tả sai, viết câu trả lời “No”.

 

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

 

 

3. Phần 3 (5 câu hỏi)

 

Kĩ năng: Viết chính tả từng từ

 

Yêu cầu đề bài: Cho tranh vẽ các đồ vật và các chữ cái của từ được sắp xếp lộn xộn. Sắp xếp lại các chữ cái sao cho đúng từ miêu tả tranh.

 

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

 

 

 

Kĩ năng: Đọc đoạn văn và viết từ thiếu

 

Yêu cầu đề bài: Cho 1 đoạn văn với 5 từ bị thiếu và một ô chứa các từ khác nhau. Tìm từ trong ô điền đúng vào chỗ trống còn thiếu trong đoạn văn.

 

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

 

 

5. Phần5 (5 câu hỏi)

 

Kĩ năng: Đọc câu hỏi và viết câu trả lời

 

Yêu cầu đề bài: Cho 5 bức tranh kể một câu chuyện ngắn và các câu hỏi. Trả lời câu hỏi bằng 1 từ.

 

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

 

 

III. Bài thi nói

Bài thi nói khoảng 3 đến 5 phút, được chia thành 5 phần khác nhau, bao gồm:

 

  1. Phần 1

 

Giám khảo sẽ chào hỏi sau đó đưa ra một bức tranh phong cảnh.

 

Yêu cầu: chỉ vào những vật được hỏi trong tranh

 

Ví dụ: “Where is the monkey?”, “Point to the ship.”

 

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

 

 

  1. Phần 2

 

Giám khảo sẽ đưa ra 8 hình các vật khác nhau và bức tranh ở phần 1.

 

Yêu cầu: Đọc tên từng vật và đặt hình mỗi vật vào vị trí được thầy/cô miêu tả trong bức tranh

 

Ví dụ: Put the shell under the tree.

 

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

 

 

  1. Phần 3

 

Sử dụng bức tranh ở phần 1

 

Yêu cầu: Trả lời một số câu hỏi được đặt ra về bức tranh

 

 

  1. Phần 4

 

8 tranh nhỏ trong phần 2

 

Yêu cầu: Trả lời một số câu hỏi liên quan tới các đồ vật trong hình

 

 

  1. Phần 5

 

Giám khảo sẽ hỏi một số câu hỏi về một số chủ đề như trường học, gia đình, bạn bè.

 

 

 

Trên đây là toàn bộ cấu trúc đề thi của bài thi Cambridge English Starters. AEScũng xin gửi đến quý phụ huynh và các con một số tài liệu liên quan đến kỳ thi này. Tài liệu gồm bộ sách ôn thi Starters 7 quyển (mỗi quyển có 4 đề thi mẫu) và sách Starters word list picture book.

 

 

 

Chúc các con ôn tập thật tốt.